Aviso legal

Obxecto do sitio web

O presente sitio web ten un carácter meramente informativo, non constituíndo en ningún caso un medio de asesoramento sobre ningunha das áreas especificadas no mesmo, para o que o usuario deberá dirixirse a:

  • Vitralba S.L.
  • Rexistro Mercantil de Pontevedra, Libro 1013 de sociedades, Folio 001, Hoja PO-2275, Inscripción 1.
  • Carretera de Muíños, 23 – 36213 Vigo – Pontevedra
  • T: 986 213 434
  • CIF: B36738086

Contido do sitio web

A información incluída no sitio web, seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningún xeito iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido no seu caso ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados.

A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo Vitralba S. L. en ningún caso responsable dos erros ou omisións que puidesen existir así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse da mesma.

Dereitos de autor e dereitos de propiedade industrial

Os contidos que figuran neste sitio web están suxeitos a unha cláusula de dereitos de autor, non permitindo a reprodución dos mesmos, salvo autorización previa do titular Vitralba. A información de terceiros que puidese incluírse aquí está suxeita aos correspondentes avisos sobre dereitos de propiedade intelectual correspondentes aos mesmos.

Ligazóns

Vitralba non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns facía outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluírse no mesmo, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.