Pavés de vidro

Os pavés de vidro ou ladrillos de vidro, son bloques de cristal amplamente utilizados tanto en decoración de interiores como de exteriores xa que a súa ampla variedade de acabados, cores, deseños, peso, tamaño e textura convértenos nun gran aliado para arquitectos e deseñadores de interiores.

Representan unha alternativa para construír e decorar, dunha maneira moderna, elegante, suxestiva e cada vez máis difundida en vivendas, oficinas e comercios en virtude das múltiples posibilidades que brindan cando se trata de priorizar a iluminación natural dos espazos conservando a privacidade.

 

Pódense utilizar perfectamente como claraboia para separar ambientes, como tabiques, a modo de biombo nos baños ou para construír paredes planas que dotan aos espazos onde se instalan dun aire persoal, limpo, moderno e luminoso. Á súa vez, este sistema de decoración habilita a creación de espazos interdependentes dentro de una mesma estancia.

Estes bloques son bastante resistentes e aptos para empregalos en estruturas verticais con todo hai que ter en conta que as paredes construídas con este material non poden soportar cargas.

 

Aínda que se empregan preferentemente en lugares onde hai escasa iluminación tales como percorridos de escaleiras ou sotos, tamén se empregan para crear muros en baños e cociñas como tabiques translúcidos, cerramento de estancias abertas, en claraboias e para facilitar a iluminación natural de escaleiras, terrazas e galerías.

Proxectos en pavés de vidro