Instalacións

TECNOLOXÍA E RENDEMENTO

Desde unha privilexiada situación en Vigo, en Vitralba dispoñemos de 3100 m² de instalacións nos que se atende a fabricación, xestión comercial diaria, dando saída a vidro elaborado en todo tipo de formas, tamaños e acabados.

VITRALBA ESTÁ SITUADA EN VIGO, DESDE ONDE REPARTE A GALICIA, PORTUGAL E RESTO DE ESPAÑA

INSTALACIÓNS CON CAPACIDADE

Paralelamente á nave central, en Vitralba dispoñemos doutra nave auxilir de 500 m² destinada exclusivamente a albergar fornos para fusing e laminado, máquinas de corte e lúas de grandes dimensións.