Estrutural

Vidro para fachadas

Textura e deseño

O sistema de vidro estrutural é unha técnica de fixación do acristalamiento mediante o emprego de siliconas especiais: nos muros-cortina tradicionais, é a cara exterior do marco a que recibe os esforzos de succión inducidos polo vento e impide que o acristalamiento caia ao baleiro mentres que no sistema estrutural, é a xunta de silicona a que garante esta función.

 

As posibilidades estéticas do sistema estrutural suscitan gran interese entre os arquitectos e proxectistas en virtude da elegancia, luminosidade e espectacularidade estética da que dota este sistema de acristalamiento ás edificacións.

Ventajas del sistema estructural

Redución da ponte térmica Nas fachadas estruturais, o efecto da ponte térmica queda reducida, ao non estar o marco en contacto directo co ambiente exterior.

Redución do risco de rotura térmica.Nos sistemas estruturais, toda a superficie vítrea queda exposta para os efectos da radiación solar. Haberá por tanto, unha temperatura máis uniforme, e o risco de rotura térmica do vidro exterior será moito menor.

Maior resistencia a seísmos. Ao utilizarse para a suxeición do vidro, un material de certa elasticidade como é a silicona estrutural.

Tamén existe outra posibilidade de crear fachadas de vidro sen marco mediante o emprego de arañas de suxeición ( spiders) que son as que soportan ao vidro. É o que se coñece como vidro estrutural abotoado.

QUERO SABER MÁIS SOBRE O VIDRO ESTRUTURAL