Guardian Sun, cristal intelixente

Vidro illante

Excelentes propiedades

GUARDIAN SELECT é un acristalamento illante térmico que está formado por dous ou máis vidros de perfecta planimetría e calidade óptica separados entre si por unha cámara de aire (ou de aire máis un gas inerte por exemplo o Argón), con máis ou menos propiedades de atenuación acústica en función do espesor dos vidros e da cámara que o compoñen.

Entre estes dous vidros existe unha cámara de aire que se consegue grazas ao emprego dun perfil oco de aluminio anodizado, pechado nas súas esquinas, que contén no seu interior un  absorbente de humidade ( silicagel) para diminuír o risco de condensacións no interior da cámara.

 

Os vidros van adheridos ao perfil separador por senllos cordóns de butilo que constitúen unha primeira barreira de estanqueidad.

 

Unha segunda barreira sellante, está constituída por polisulfuro inxectado a presión sobre o bordo exterior do marco separador e os dous bordos dos vidros, cuxa función é formar un bloque compacto e plástico do conxunto dos vidros, obtendo así unha barreira hermética que proporciona a total estanqueidad da cámara.

 

O vidro de cámara  GUARDIAN SELECT está fabricado segundo os procesos produtivos e de calidade final esixidos. O selo  Applus aválao e certifica.

GUARDIAN SELECT fabrícase nunha ampla gama de vidros, polo que co seu acristalamento, ademais do realce estético pódense conseguir diferentes graos de reflexión e transmisión, tanto luminosa como enerxética.

 

En función das necesidades requiridas nunha construción e dos tipos de vidros que se lle incorporen á súa estrutura,  GUARDIAN SELECT mellora as súas prestacións xa que posibilita infinidade de combinacións óptimas de deseño, illamento, protección física e/ou acústica, control solar, etc.

 • Reduce os ruídos exteriores que se pode mellorar co emprego na súa estrutura de vidros laminares ou variando o espesor dos vidros e cámara que o conforman.
 • Diminúe a probabilidade de aparición de condensación xa que salvo en condicións extremas de diferenza de temperatura entre o interior e o exterior dun recinto, xunto a un elevado grao de humidade relativa no interior, non se producirán condensacións na superficie da lúa orientada cara ao interior.
 • Controla e regula o paso da luz. Protexe tanto do frío coma da calor, regulando a súa entrada e/ou perdas (reduce, como mínimo un 40 % as perdas de calor e minimiza ese efecto de parede fría que se sente cuando nos acercamos a unha ventá en inverno).
 • Propicia un importante aforro económico en consumos de enerxía.
 • Non require complexas maniobras de colocación e se adapta a cualquiera necesidade.
 • Controla e regula o paso de luz cuando se lle incorpora na súa composición vidros de control solar e/ou baixo emisivos.
 • Protexe tanto do frío coma da calor, regulando as súas entradas y pérdidas controlando asimesmo as condensacións
 • Evita o risco de accidentes por roturas, caídas ou cortes cando se elaboran composicións que incorporen vidrio de seguridad laminar ou laminar temperado.
 • Coa utilización de vidrio laminar acústico, GUARDIAN SELECT reduce os molestos ruidos exteriores propios de zonas de moito tráfico, áreas de recreo e expansión, colexios, zonas próximas a vías de ferrocarril ou aeroportos… Mellora as condicións de habitabilidade e de ornamentación coa incorporación de vidro mateado, vidro impreso, vidro lacado, vidros de cor, vidro enerxético, vidro gravado, etc.
 • Colabora no mantemento e mellora do medio ambiente, pois reduce as emisións contaminantes de CO2 grazas á redución de consumos enerxéticos que propicia.
 • Axuda a conseguir importantes aforros económicos en consumo de enerxía (calefacción e aire acondicionado), que poden incrementarse notablemente coa utilización de vidros de control solar e/ou baixo emisivos.
QUERO SABER MÁIS SOBRE O CRISTAL INTELIXENTE