Arquitectura interior

O vidro converteuse, grazas ao gran número de variedades que existen no mercado e ás distintas características que presenta nun elemento indispensable para a arquitectura de interiores, xa non só a nivel doméstico senón tamén a nivel industrial e comercial.

Así cada vez é máis frecuente ver nos nosos fogares e locais comerciais e industrias, separación de estancias, oficinas ou despachos; mediante biombos ou divisións de vidro laminar ou tépedo, podendo personalizalas para adecualas aos seus criterios estéticos.

Tamén é cada vez máis habitual o emprego en arquitectura interior de portas correderas ou de paso, pasos de escaleira, chans, varandas e teitos e cubertas de piscinas de vidro.

 

Todo un mundo por descubrir, como sempre adaptándonos ás súas necesidades e orzamentos coa posibilidade como sempre de personalizar aquilo que nos demanden os nosos clientes.

Proxectos en arquitectura interior