Contacto

Carretera de Muíños, 23 36213 Vigo - Pontevedra

info@vitralba.com

986 213 434

986 213 434

Para contactar con  VITRALBA basta con encher este breve formulario. Por favor, detalle a consulta todo o que crea necesario.

Acepto a política de privacidade

Todos os datos persoais enviados a través dos formularios o emails que figuran na páxina web forman parte dun ficheiro titularidade de VITRALBA, S.L que foi debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

Os datos de carácter persoal recollidos a través da web VITRALBA, S. L serán obxecto de tratamento coa finalidade de: xestionar a súa solicitude de información e/ou consulta.

Así mesmo, infórmaselle de que ten o dereito de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación aos seus datos persoais mediante escrito dirixido ao domicilio social da entidade ou e-mail a info@vitralba.com