Fachadas de vidro

Se te atopas sumido nun novo proxecto, como a construción dunha casa ou un local, seguramente lle deras máis dunha volta a que tipo de material escoller para darlle á fachada ese toque único e especial.

 

As fachadas de vidro transmiten sensación de deseño e bo gusto, ademais de dar amplitude e espazo a locais pequenos. Ao colocar paredes de cristal, o interior deste fúndese co seu espazo exterior, polo que as súas dimensións agrándanse considerablemente.

O sistema máis utilizado na instalación de fachadas de vidro é o vidro estrutural, que permite a suxeición do acristalamento mediante siliconas especiais.

 

Existen dous tipos de fachadas de vidro estrutural: de dous lados e de catro lados. Na primeira, o acristalamiento aplícase directamente á retícula portante, fixándose dúas dos catro lados, xeralmente os verticais. A fixación dos outros dous lados realízase mecanicamente mediante tapetas de aluminio. Na solución de catro lados o vidro fíxase nos seus catro lados, mediante siliconas de alto módulo.

VIDRO ESTRUTURAL

Descobre máis sobre o vidro estrutural, unha técnica de suxeición de acristalamento especialmente pensado para fachadas

Proxectos en fachadas de vidro