Altas prestacións

Vidro de aislamento térmico

Baixo factor solar e alta luminosidade

Son vidros de capa que se obteñen industrialmente combinando as prestacións dos vidros de control solar e de os baixo emisivos, conseguindo así filtrar os raios de o sol de maneira selectiva segundo a súa lonxitude de onda e reflectir a maior parte da enerxía calorífica sen apenas obstruir a entrada de luz solar.

 

En xeral son vidros con un baixo factor solar, unha alta transmisión luminosa e un Valor U baixo e que van habitualmente incorporados á estrutura de un  GUARDIAN SELECT, con todo, algúns destes tipos de vidro poden incorporarse a un vidro laminar resolvendo así o problema do illamento térmico nas instalacións que precisan dun vidro de seguridade e que por motivos técnicos non poden ser montados nun dobre acristalamento  GUARDIAN SELECT.

 

Existen gamas de cores, incluíndo o gris, bronce, verde, azul, prata e neutro ( incoloro).

 

Así mesmo combinando na composición de un  GUARDIAN SELECT vidros baixo emisivos de control solar con vidros neutros de baixa reflexión luminosa conseguimos un dobre acristalamento selectivo de altas prestacións.

QUERO SABER MÁIS SOBRE O VIDRO ALTAS PRESTACIÓNS