Artesanía en vidro

O vidro é un dos materiais que máis fascinou á humanidade ao longo da historia debido ás súas posibilidades de transformación utilizando diversas tecnoloxías, o cal inicialmente lle permitiu obter obxectos que trataban de imitar aos que ofrecía a natureza, como as pedras preciosas.

O fusing é a técnica de decoración en vidro actualmente con máis expansión en todo o mundo.

 

É un proceso mediante a cal se elaboran pezas de vidro superpoñendo varias placas de vidro de distintas cores sobre un vidro basee, elevando todo o conxunto a temperaturas próximas a 820º C para fundilas nunha soa peza

 

Dentro dos vidros que utilizamos para o fusing podemos distinguir dous grandes grupos: os tintados ou esmaltados en superficie (flosing) e os vidros coloreados en masa. Ambos se atopan dispoñibles nunha ampla gama de cores e tonalidades: traslúcidos, transparentes, opacificados, veteados.

As vidreiras modifican a luz e a cor dos lugares nas que se sitúan, transformándoos en ambientes especiais onde recrear os sentidos.

 

Rugosidade en vidros, biseis atractivos, motivos, creatividade en formas e exuberante colorido son só algunhas das características das vidreiras que fabricamos e nas que a experiencia, o esforzo, o deseño e a innovación continua configuran un estilo que distingue o noso traballo.

Proxectos de artesanía en vidro