Seguridade

Vidro laminar

Vidro de seguridade

vidro laminar é un vidro composto, constituído por 2 ou máis láminas de vidro superpostas a modo de sandwich, separadas normalmente cada unha delas por unha película intermedia de butiral de polivinilo (PVB) ou etil- vinil- acetato (EVA).

 

Cando se rompe, a lámina plástica intermedia absorbe a enerxía do impacto ao mesmo tempo que mantén a súa adherencia ao vidro, de tal maneira que os fragmentos resultantes da rotura quedan adheridos á devandita capa intermedia, mantendo certa integridade estrutural e reducindo así o risco de lesións.

 

O vidro laminado pódese fabricar con vidro termoendurecido ou con vidro tépedo, para así mellorar a súa resistencia ao impacto e a temperatura e ofrecer maior seguridade alí onde sexa necesaria.

 

A flexibilidade funcional que lles caracteriza permite facer dos vidros laminados un elemento indispensable na arquitectura e o deseño contemporáneos no que a protección e materia de seguridade refírese.

Cales son os tipos de vidro laminar que existen?

VIDRO LAMINAR ACÚSTICO É un vidro que combina unha excelente atenuación acústica con todas as vantaxes do vidro de seguridade laminado grazas a que porta unha lámina intermedia de butiral de polivinilo ( PVB) especial, que ademais das consabidas propiedades de seguridade tamén posúe propiedades antiacústicas. De fácil procesamento, o laminar acústico pódese combinar con outros tipos de vidro adecuándose ás necesidades de cada proxecto, por exemplo os vidros baixo emisivos e/ou de control solar.

 • Redución acústica (R W) de ata 51 dB.
 • Comportamento de alta seguridade á rotura, incluso cos requisitos máis esixentes.
 • Larga vida e estabilidade de rebordes grazas a unha adhesión óptima do vidro na capa intermedia de PVB.
 • Transmisión UV minimizada.

VIDRO ANTIBALA Son vidros multilaminados formados por varias capas de vidro intercaladas con PVB ( butiral de polivinilo), garantindo esta composición non só que o proxectil sexa freado sen que chegue a atravesar o vidro, senón tamén que non se desprendan fragmentos ao lado atacado. Segundo o número e espesor de cada compoñente, que podemos variar e combinar en función das nosas necesidades, obtemos vidros de maior ou menor resistencia ao impacto de proxectís.

VIDRO ANTIAGRESIÓN Estes vidros de seguridade combinan perfectamente a transparencia do vidro coas láminas de butiral de polivinilo en composicións que ofrecen unha resistencia maior ao impacto que un vidro laminado común e facendo que en caso de rotura, sexa máis difícil a intrusión, debido á resistencia e propiedades de elasticidade do butiral.

QUERO SABER MÁIS SOBRE O VIDRO LAMINAR

Vidro temperado

Vidro para grandes superficies

Para fabricar vidro temperado térmicamente, o vidro normal ou flotado quéntase gradualmente ata unha temperatura de reblandecimiento de aproximadamente 650 graos centígrados para despois arrefrialo moi rapidamente con aire. Desta maneira conséguese que o vidro quede exposto na súa superficie a tensións de compresión e no interior a tensións de tracción, conferíndolle maior resistencia estrutural e ao impacto que o vidro sen tratar, tendo a vantaxe adicional de que en caso de rotura se fragmenta en pequenos anacos inofensivos (polo cal se lle considera un dos tipos de vidro de seguridade).

 • A resistencia á flexión do vidro recocido ao amornalo aumenta desde 400 kp/cm2 ata 1.200 – 2.000 kp/cm2, o que equivale de4 a 5 veces a resistencia dun vidro normal.
 • A resistencia ao choque térmico (diferenza de temperatura entre unha cara e outra dun pano que produce a rotura deste)/deste) pasa de 60º C a 240º C, polo que é recomendado en portas de fornos de cociña e lámpadas ou zonas ou mobiliario que soporte altas temperaturas.
 • Fachadas de locais comerciais
 • Biombos de baño e divisións de ambientes
 • Encimeras de cociñas
 • Visores e tapas de fornos e lámpadas
 • Portas, andeis e mesas
 • Vitrinas e expositores que teñan que soportar altas temperaturas (por exemplo panaderías)
 • Contornas de chemineas e cociñas ou outras fontes de calor

Cales son os tipos de vidro temperado que existen?

VIDRO TERMOREDUCIDO É un vidro tépedo de baixas prestacións obtido industrialmente ao someter ao vidro recocido común ( float) a un ciclo de quecemento e arrefriado para obter así un produto o dobre de resistente á rotura e á calor que o vidro do mesmo espesor e configuración do que procede. Este vidro utilízase cando se require unha maior resistencia, como nos casos en que o vidro está sometido de maneira especial á presión do vento ou a neve, ou a unha maior tensión térmica.

QUERO SABER MÁIS SOBRE O VIDRO TEMPERADO