Preguntas frecuentes

Que é o vidro flotado ou recocido (Float)?

O vidro flotado ou recocido, tamén chamado ” float” ou vidro plano común obtense industrialmente en forma de lámina de grandes dimensións facendo flotar unha masa vítrea fundida sobre unha capa de estaño fundido para así obter vidro de espesor uniforme e superficie perfectamente plana.

 

O vidro float é un produto de excelente calidade, que se caracteriza polo seu excelente planimetría e brillantez permitindo observar á súa través sen que se produzan distorsiones nin deformacións. Con este proceso supérase a calidade do vidro industrial obtido por desbaste e pulido mecánico, non presentando as bandas de distorsión do vidro estirado.

 

O 90% do vidro utilizado no mundo é elaborado industrialmente en altos fornos mediante o proceso float, partindo dunha mestura complexa de compostos vitrificantes como a sílice; fundentes como os álcalis, e estabilizantes como o cal.

 

Estas materias primas cárganse nun forno de produción continua onde a mestura fúndese a uns 1000 – 1500 ° C para posteriormente facela avanzar cara á zona de arrefriado, onde ten lugar o recocido, proceso polo cal se diminúen as forzas de tensión internas : o vidro fundido vértese (transcorre por medio dunha canle) de forma continua desde o forno ata unha piscina de moi pouca profundidade que contén estaño fundido formando unha superficie plana perfecta que adopta a masa vítrea que se deposita sobre el.(Para evitar a oxidación do mesmo a cámara contén unha atmosfera protectora composta de hidróxeno e nitróxeno.)

 

A mestura flota sobre o estaño, expándese, e forma unha superficie nivelada. O espesor contrólase coa velocidade á que se retira a tira de vidro en estado “plástico” do baño de estaño. Despois do recocido (arrefriado controlado) o vidro emerxe como un produto puído “a lume” con superficies virtualmente paralelas.

 

Este proceso, co que orixinalmente só se podían obter vidros de 6 mm de espesor, permite fabricar desde vidros moi delgados de só 0,4 mm ata vidros extragrosos de 25 mm ou máis.

 

Actualmente hai unhas 260 plantas float en todo o mundo cunha produción combinada de ao redor de 800.000 toneladas de vidro por semana.

 

Unha planta float, que opere sen deterse durante 11 a 15 anos, produce ao redor de 6000 quilómetros de vidro ao ano en espesores de 0,4mm a 25mm e en anchos de ata 3 metros. Outorgouse a licenza para o proceso float a máis de 40 fabricantes en 30 países.

Que é o vidro de baixa emisividade low-E ou vidro baixo emisivo?

É un tipo de vidro que presenta unha capa de baixa emisividade nunha das súas caras. Está destinado a reter a enerxía infravermella de onda longa, é dicir, a calor dentro dun habitáculo, para mellorar o valor U e a eficiencia enerxética do acristalamiento. O vidro de baixa emisividade ten un aspecto relativamente neutro, polo que se usa habitualmente tanto con fins comerciais como residenciais.

Cal é a diferenza entre un dobre acristalamento ASILAGLAS con e sen vidro baixo emisivo?

Os vidros baixo emisivos presentan nunha das súas caras unha capa neutra obtida magnetronica ou piroliticamente que lle infere propiedades reductoras das perdas de calor por radiación desde o interior dun habitáculo, reflectindo a maior parte do mesmo cara ao interior do recinto. O resultado en definitiva da incorporación dun vidro baixo emisivo á composición dun vidro illante GUARDIAN SELECT tradúcese nun maior aforro enerxético, menores perdas da calor xerada na dependencia e por tanto, un maior confort, con aforro importante á hora de manter as condicións de habitabilidade. A capa baixo emisiva debe posicionarse cando forme parte dun vidro illante GUARDIAN SELECT en contacto coa cámara de aire interna do mesmo coa outra cara do vidro baixo emisivo (a que non presenta capa) en contacto co interior da vivenda (posición 4), é dicir a capa baixo emisiva vai en posición 3. O outro vidro que conforma o GUARDIAN SELECT pode ser ou ben un vidro monolítico float común ou outro tipo de vidro, como puidese ser un vidro de control solar. Neste último caso, a capa de control solar estará orientada cara ao interior da cámara de aire do dobre acristalamento GUARDIAN SELECT é dicir en posición 2, mentres que a outra cara do vidro de control solar, a que non presenta capa, estará en contacto co exterior do recinto, é dicir, posición 1.

Debería utilizar aire ou argón nas unidades de vidro illante GUARDIAN SELECT?

Normalmente, o uso de aire ou de argon no interior dun vidro tipo GUARDIAN SELECT vén determinado polas necesidades respecto ao valor Ou do vidro illante do proxecto. Nos países do norte e centro de Europa, adoita ser imprescindible incorporar argon á cámara para minimizar a perda de calor durante o frío do inverno e o mesmo sucede no noso país en zonas que sufran invernos severos. As normativas locais adoitan indicar o nivel de illamento esixido.

Cal é a diferenza entre vidro termoendurecido e vidro tépedo? Cal é a mellor opción para o meu proxecto?

Os vidros termoendurecidos e tépedos fabrícanse mediante un proceso similar e co mesmo tipo de maquinaria. A única diferenza é que, durante a fabricación, aplícanse distintos niveis de tensión inducida ao produto. Como resultado, o vidro tépedo rompe en anacos relativamente pequenos e inocuos, polo que se considera un material de seguridade ao cumprir as esixencias da normativa europea. O vidro termoendurecido rompe en anacos máis grandes, de forma parecida ao vidro recocido ou float , e non se considera un material de seguridade, a menos que forme parte dun produto laminado.

 

En conclusión, o vidro termoendurecido pódese instalar naquelas localizacións nas que non sexa necesario un vidro de seguridade.

 

Ambos tipos de vidro son resistentes ao choque térmico, xa que son máis resistentes que o vidro recocido. Con todo, a diferenza do vidro recocido, non poden manipularse unha vez tratados térmicamente xa que isto podería rompelos ou debilitalos e causar danos prematuros.

Que é a distorsión de onda de rodete?

A fin de garantir as propiedades adecuadas, o vidro termoendurecido e tépedo térmicamente deben quentarse por encima do seu punto de suavizado, normalmente nun forno con rodetes horizontais. No momento en que a temperatura supera os 650º C, o vidro vólvese elástico e, cando empeza a oscilar cara adiante e cara atrás durante a fase de quecemento, detense uns instantes con cada cambio de sentido do movemento. É neste momento, cando o vidro que queda entre os rodetes afúndese lixeiramente, o que dá lugar a unha deformación da uniformidade, que se traduce en ondas de rodete, se se observa o vidro nun ángulo de reflexión agudo. Isto resulta inevitable e, a pesar de que os transformadores de vidro esfórzanse por minimizar este efecto, é unha parte inherente do proceso.

Que son os círculos de Newton?

Os círculos de Newton refírense a un patrón de iridescencia xeométrica ou de sombras escuras regulares que aparece en certas condicións de iluminación, en especial, cando os niveis de luz polarizada son altos; o nome técnico deste fenómeno é anisotropía. A causa é a tensión que se xera durante o rápido arrefriado por aire do vidro, no proceso de tépedo ou termoendurecido, e non se considera un defecto.

Que espesor e composicións deben utilizarse para vidros pisables?

Normalmente utilizarase vidro laminado 10+10 para dimensións non maiores de 1000×1000 mm.

Cal é o acristalamento idóneo para illarse do ruído?

Para unha zona con pouco ruído una bo solución sería: acristalamento con GUARDIAN SELECT conformado por un vidro laminar acústico 3+3, cámara de 12 mm e lúa float 4 mm en contacto co exterior da vivenda.

 

Para unha zona medianamente ruidosa unha posible solución sería instalar GUARDIAN SELECT constiuido por un vidro laminar acústico 4+4, cámara de 12 mm e unha lúa float de 8 mm.

 

Para unha zona moi ruidosa (proximidades dun aeroporto, proximidades a autoestradas) unha alternativa sería GUARDIAN SELECT constituido por laminar acústico 5+5, cámara de 20 mm e laminar 4+4 acústico.

 

Estes son algúns exemplos existindo outras moitas posibilidades.

Que é o valor U?

O valor U mide o fluxo de calor que atravesa o vidro; utiliza a unidade Wm-2 K-1. Canto máis baixo sexa o valor Ou, menor será a perda de calor cara ao exterior do edificio, así como os custos enerxéticos. Os datos de rendemento proporcionados por Guardian só se refiren ao rendemento do vidro, o que a miúdo se coñece como valor Ou da área central da folla, que non ten en conta a perda de calor polo perímetro nin polo marco.

Que é o coeficiente de sombra?

O factor solar (transmisión total) de determinada composición de vidro exprésase en relación á do vidro flotado claro de 3 mm (0,87) e utilízase como unha medida comparativa do rendemento. Canto menor sexa o coeficiente de sombra, menos calor solar transmítese. O coeficiente de sombra de onda curta é a transmisión directa ( T) do vidro, como factor do factor solar ou a transmisión total ( g ou TT) dun vidro flotado claro de 3 mm ( T /0,87). O coeficiente de sombra de onda longa é a enerxía re-radiada internamente que o vidro absorbeu. Calcúlase restando a transmisión directa ao factor solar (transmisión total) do vidro de que se trate e dividindo polo factor solar (transmisión total) dun vidro flotado claro 3 mm ( g – T / 0,87).

Que é a tensión térmica?

Créase estrés ou tensión térmica cando unha área dun pano de vidro quéntase máis que unha área adxacente. Se é demasiada a tensión, o vidro rompe.

O nivel de tensión necesario para que rompa o vidro depende de varios factores:

 • O vidro tépedo é moi resistente e non adoita romper debido á tensión térmica
 • O vidro laminado e o vidro recocido tenden a comportarse de maneira similar. Os vidros máis grosos teñen menor tolerancia
 • O vidro que contén arame (vidro armado) é máis vulnerable A calidade dos bordos do vidro tamén pode incidir neste tema

O vidro que ten os bordos danados resiste menos tensión térmica que o vidro con bordos de corte parello. Un bo corte parello é a mellor terminación, como así tamén os bordos totalmente puídos.

Pódese estimar a diferenza de temperatura nun lugar, eliminándose así a rotura por razóns térmicas. Para avaliar o risco térmico é necesario saber a seguinte información:

 • Ubicación da edificación
 • Orientación
 • Tipo de vidro que se instalou
 • Tamaño do ala do edificio se tivera
 • Tamaño de montantes e travesaños se houbera
 • Detalles de cortinas / persianas internas ou externas
 • O material de enmarcado (perfís, incluíndo pontes térmicas) e a cor dos marcos
 • O tamaño da xanela e se se abre; é dicir, se cambia o ángulo cara o sol
 • Detalles de sistemas de calefacción interna
 • Outros detalles coma outros edificios ou árbores que proxecten sombra sobre o vidro

Durante o ano o sol vai cambiando o seu traxecto a través do ceo. Se o vidro instalado nunha edificación se somete a tensión térmica excesiva é probable que experimente problemas durante o primeiro ano de uso.

O vidro de control solar reflicte a enerxía ou a absorbe para volver irradiar a calor cara a fóra. Pola súa natureza quéntase máis que o vidro incoloro ou o vidro deseñado só para illamento.

En moitos casos nos que se sospeita que puido haber rotura térmica, o uso do habitáculo no que está instalado o vidro cambiou dalgún modo, así as escolas teñen a tendencia de pegar os traballos manuais dos nenos nos vidros e nas oficinas adóitanse colocar cortinas ou cortiniñas onde non se previron, ou se poden engadir películas de control solar ou de resistencia a impactos orixinalmente non planeadas. A maioría das instalacións de vidro atópanse dentro da tolerancia de operación pero nalgúns casos os cambios inesperados poden levar a tensión térmica máis aló dos límites.

Por que reciclar o vidro?

Hoxe en día a protección do medioambiente leva implícita as palabras “recuperación” e/ou “reciclado”. Os países industrializados son grandes produtores de refugallos que non se poden destruír dunha maneira sinxela e rápida. Os altos custos de eliminación de residuos obrigan ás administracións para tomar medidas encamiñadas a minimizar eses residuos e reducir a súa dependencia das materias primas.

 

O vidro é un material que polas súas características é facilmente recuperable. Concretamente os envases de vidro e o vidro plano común son 100 % reciclables, é dicir pódese a partir deles obter exactamente o material de partida. Esta facilidade de reutilización do vidro abre un amplo abanico de posibilidades para que a sociedade e as administracións afectadas poidan autoxestionar dunha maneira fácil o seu medioambiente.

 

O vidro consegue unha reciclaxe idónea, porque:

 • Aproveita integramente a materia de partida, de modo que se reduce a extracción de máis materias primas
 • Mantén todas as súas calidades tras a reciclaxe
 • Sempre é reciclable

A reciclaxe do vidro complétase na seguinte cadea: Recollida do vidro depositado nos contedores especiais ( iglúes).Traslado ás plantas de tratamento, situadas en zonas próximas ás fábricas. Alí límpase de calquera impureza (etiquetas, tapas, etcétera) e trasládase a un muíño onde se tritura. O produto así obtido é o casco ou calcín, que convertido en materia prima, trasládase aos altos fornos das fábricas de vidro, onde se mestura con area, eslamiada, calcaria e outros compoñentes e fúndese a 1.500 graos centígrados para obter novamente vidro industrial.

 

Coa reciclaxe do vidro conséguese:

 • Aforrar enerxía: Por cada 1000 kg de vidro que se depositan no iglú afórranse aproximadamente 100 kg de fuel, debido a que o vidro que se recicla funde a unha temperatura máis baixa. Tan só coa enerxía que se aforra coa reciclaxe dunha botella poderíase manter acendida unha lámpada de 100 w durante 4 horas.
 • Aforrar en materias primas e evitar a destrución de terreos por extracción
 • Reducir a contaminación do aire nun 20%, queimando menos combustible e emitindo menos CO2 á atmosfera
 • Reducir o consumo de auga na súa fabricación ata un 50%
 • Evitar o grave problema das verteduras incontroladas

Ambientalmente o vidro é un dos materiais máis beneficiosos para a nosa contorna, xa que a súa relativamente fácil reciclaxe axúdanos a reaproveitalo e a non utilizar desmesuradamente os recursos naturais para a súa obtención, ao ser 100% reciclable, a súa vida útil é infinita por non obterse como consecuencia de manipulación química, como os plásticos e por ser unha materia prima abundante (area), a súa extracción é sinxela e non contaminante xa que a súa degradación química non produce lixiviados.

Que cobre a garantía do dobre acristalamento GUARDIAN SELECT?

GARANTÍA 10 DOBRE ACRISTALAMENTO GUARDIAN SELECT

O vidro illante GUARDIAN SELECT está garantido por Vitralba (como fabricante licenciatario da marca), por un período de 10 anos contabilizado a partir da súa data de fabricación, contra todo defecto de fabricación que poida producir diminución de visibilidade do mesmo, debida á aparición de condensacións ou depósitos de po sobre as caras internas dos vidros que conforman as cámaras da unidade GUARDIAN SELECT.


 

CONDICIÓNS QUE ANULAN A GARANTÍA GUARDIAN SELECT

A garantía GUARDIAN SELECT non terá validez nas siguientes circunstancias:

 • Cando o vidro fose manipulado polo cliente ou persoal alleo a Vitralba posteriormente á súa fabricación
 • Cando se incorporen ao mesmo compoñentes que poidan alterar as propiedades illantes da unidade GUARDIAN SELECT tales como: reixas, barrotiños, vidros con relevo ou textura rugosa, vidros pintados ou lacados, vidreiras etc ou ben compoñentes susceptibles de alterarse e que non fosen sometidos a ensaio (por exemplo ferros de PVC ) e que son incorporados á composición do GUARDIAN SELECT baixo petición expresa do cliente
 • Cando o calzado do vidro sexa inadecuado e prodúzanse deterioracións no mesmo, ben pola acción da auga ou das dilatacións do vidro e/ou carpintería
 • Cando o vidro presente descomposición no selado perimetral, a consecuencia da auga, por falta de drenaxe no galce da carpintería, ou por ataque da radiación solar, ou pola utilización de sellantes de 1ª barreira incompatibles coas silicona estrutural, poliuretano e polisulfuro
 • Cando haxa deformacións na carpintería polo peso do vidro ou as presións do vento
 • Unidades GUARDIAN SELECT de dimensións maiores de 350×250 cm , menores de 39×39 cm ou que teñan formas especiais; que requiran fabricación manual
 • Cando se produzan roturas de orixe térmica
 • Cando non se respectaron as normas de almacenamento, manipulación, e/ou posta en obra (normas de colocación UNE-85-222-85) por parte do cliente
 • Unidades GUARDIAN SELECT que porten vidro laminado sen canto puído ( Vitralba recomenda puír o canto a todos os vidros laminares incorporados á composición dunha unidade GUARDIAN SELECT xa que non nos faremos cargo das roturas que se produzan posteriormente de acordo coa norma establecida polo propietario da marca rexistrada GUARDIAN SELECT)
 • Composicións con 2 e 3 cámaras que excedan os 3,6 m2
 • Unidades GUARDIAN SELECT con escuadras ou despachos de billetes en produtos sen amornar

 

NORMAS E CONDICIÓNS DE REPOSICIÓN DE GUARDIAN SELECT

As reposicións de GUARDIAN SELECT faranse sempre e cando se respeten as seguintes normas e condicións:

 • A garantía do produto só cobre a subministración do vidro e por tanto, non contempla outros gastos que puidesen orixinarse no desmonte e nova colocación do vidro ou debidos a unha deficiente almacenaxe en obra, polo que recomendamos que se verifique o estado do vidro no momento da subministración. Para que así conste, o material recibido será revisado polo cliente e á hora da descarga
 • A firma dos albaráns que reflicten a mercadoría implicará a aceptación do material que indican os mesmos, facendo constar neles as anomalías que puidese ter o material. Se non se fai constar incidencia algunha no albarán, daremos como boa a entrega do material, non admitindo ningunha reclamación posterior
 • No caso de incidencias no produto entregado e que conste nos albaráns, esta empresa comprométese á reposición ou abono do mesmo no menor tempo posible
 • Dado que a garantía está amparada pola factura, será imprescindible a presentación da mesma ou no seu caso do albarán de entrega, para facela efectiva
 • Para poder facerlles chegar as pezas de reposición e que estas sexan sen cargo para vds, é imprescindible que as pezas defectuosas ou rotas sexan devoltas nun prazo máximo de 15 días, para a súa posterior análise polo noso departamento de calidade. Pola contra, verémonos na obrigación de cargarlles o importe correspondente